Termal Otelimizin Tarihle Bağlantısı

Otelimizin bu kadar uzun ismi nereden geliyor ?
Otelimiz, öyle bir yerde ve öyle bir konumda ki; hepsiyle anılmayı hak ediyor. 
LYDİA – Lidya ; Anadolunun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kalan bölgede M.Ö 1200 lü yıllardan M.Ö 546 yılında Pers  hakimiyetine girene kadar varlığını sürdüren ve çok tanrılı dine inanan, dünya kültürüne çok zengin miras bırakan halklardır.
Lydia’lılar orijin olarak Kafkas asıllı halklardandır, Lİ ailesine mensubiyetleri nedeniyle bu isimle anılmış olmalılar. Lİ ailesinin bugüne kadar ulaşmış 14 civarında aile damgası bulunmaktadır.  İA eki Kafkas asıllı adige dilinde coğrafi olarak  ait olmayı ifade etmektedir. Li d ia  kelimesi de Lİ ye ait olan anlamını taşımaktadır. Lydia’lılar ETRÜSK  alfabesini kullanmışlardır. Etrüskler; Lydia’da 19 yıl kadar süren bir kıtlıktan sonra o dönemin kralının izniyle halkın bir bölümü ayrılmış ve kralın kardeşi Tirhhen’nin liderliğinde Smirna’da (izmirde) gemiler yapıp bu günkü İtalya’ya, daha doğrusu İtalya’nın kuzey yönüne göç etmişler, bu halk daha sonraları Etrüskler olarak anılmışlardır. Kuzey İtalya’da bugün Adige nehri, Adige bölgesi ve Adige şarapları ve ayni zamanda Adige kelimesi olan Po ovası ve nehri vardır. (Pho – iki vadi arasında verimli yer anlamını taşır)
Lydia’lılar M.Ö 680 de kral olan Gyges  zamanında dünyada ilk kez devlet güvencesinde  %40 altın ve  % 60gümüş karışımı  beyaz  altın da  denilen ELEKTRON adı verilen   ilk sikke olarak kesilen madeni parayı icat etmişlerdir.
Para nedeniyle ticaret çok gelişince krallık merkezi Sardes’ten  Firigia ve İç Anadolu Hititlere Hattuşa’ya kadar uzanan, sonra güneye inip Mezopotamya’ya, Asur Başkenti Ninova’ya kadar uzanan, önceleri altınyol, sonra da kral yolu olarak anılan yolu yapmışlardır. Aynı yol yine Sardes’ten başlayıp bir kolu Efes’e, bir kolu  Pergamon ‘a (Bergama) ve  Troia’ya (Çanakkale) kadar uzanmıştır.

SARDES  ; Sardes Lydia Devletine başkentlik yapmış antik kenttir.
- İlk paranın sikke olarak icat edilip basıldığı yerdir.
- Altın yol, bilahare kral yolu adını alan yolunun başlangıcı buradadır.
- Paktalos çayı alüvyonlarından elde edilip , altın imalathanesi haline getirilen yer buradadır.
- Bugün Gymnasium denilen , tüm üniteleriyle ayakta kalan Roma Hamamı buradadır.
- M.Ö 302  yılında oluşan Selevkoslar döneminde Babilden gönderilen 10 000 kadar Yahudi topluluğuna  İmparator Lucius Vercus  tarafından  Gymnasium yanında  verilen yere kurulan Anadolunun ilk ve en büyük Synagogue (Sinagog) buradadır,
- O dönemde çok önemli bir  Thema (din ) merkezidir.
- ARTEMİS Tapınağı buradadır.    M.Ö 300 lerde inşa edilmiştir.   Tapınak Paktalos çayı yanında Tmolos dağının doğu uc sınırları ile  Sardes  Akropolü arasında yer alır ve Antik çağa ait ayakta kalan en göz alıcı en büyük  insanı kendine hayran bırakan bir tapınaktır. 

TERMAL ;  M.Ö 25 yılında Roma İmparatoru AGRİPPA , kendi tasarladığı THERMAE’yi  inşa ettirmiş ve kendisinden sonra gelen imparatorlar tarafından da devam ettirilmiş, büyük alanlara inşa edilen hamamlar büyümüş ve gelişmiştir.  THERMAE zaman içinde Termal olarak literatüre girmiştir. Gelişmiş bir Roma hamamında Yarışma ve spor alanı, Bekleme yeri, Soyunma yeri, terleme yeri, buhar banyosu yeri, soğukluk  gibi bölümler  vardı.
SPA ;  SALUS PER AQUAM – SANUS PER AQUAM – SALUT PER AQUA- SANTİTAS PER AQUAM : Bu sözlerin ortak anlamını suyla gelen sağlık, sudan gelen sağlık olarak değerlendirebiliriz.
 
 
Genel anlamda; sağlığı, iyileşmeyi, zindeliği, rahatlamayı, estetik ve güzelliği de içine alan, suyun iyileştirici ve dinçleştirici özelliği ile yapılan kür şeklidir.
Kişinin ruhsal ve bedensel açıdan sağlığını kazanmasıdır.
İlk önceleri savaşlardan yaralı ve yorgun dönen veya spor yaparak fiziki güçlerini kuvetlendirirken yorulan Romalı askerlerin yaralı bedenlerini iyileştirmek, rahatlatmak, yorgunluklarını gidermek için inşa ettikleri banyolar ve hamamlara SPA adı verilmiştir.
 
 
 
  
OTELİMİZİN HİZMET BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN İSİMLER
- 2 NCİ ALT KAT – 2nd Ground floor  ;  Faustina Spa, Kaikos Snack bar, Gymnasıum Turkısh bath, Caldarium Sauna, Palaesta Fitness, Hermos Thermal.
- 1 NCİ ALT KAT – 1 st, ground floor ; Lydia Meetıng room, Sardes Meetıng room, Dıonysos disco, Paktalos Pool, Prof. Greenewalt Meeting room.
- ZEMİN KAT ; KYBELE Restaurant, Elektrum bar
- 3 NCÜ KAT  - 3 rd.Floor ; Gunnar Ekölöf Restaurant, Olivos  Restaurant.
- 4 NCÜ KAT – 4th. Floor ; Tmolos Restaurant
FAUSTİNA :  M.Ö 100-141 ve M.Ö 125/130-175 yılları arasında iki Faustina vardır. Bunlar anne ve kızıdır. Anneye Yaşlı Faustina, kızı ise genç Faustina olarak anılmaktadırlar.
PUELLAE FAUSTİNA :  Konsül Marcus Annius Verus ve Rupilia Faustina’nın kızı ve  5 iyi Roma  Roma İmparatorları içinde 4 ncüsü olan ANTONİUS PİUS’un karısıdır.  Ayni Zamanda Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un teyzesidir.  Faustina, ölümünün ardından kocası İmparator Antonius Pius tarafından  AUGUSTA (ulu, azize) ilan edildi.  Sardes kazılarından çıkarılan büstü kurtuluş savaşı döneminde  İngiliz British Museum götürülmüştür ve orada muhafaza edilmektedir.
ANNİA GALERİA FAUSTİNA : (Genç Faustina) İmparator  Marcus Aurelius’un karısıdır.  Miletus’taki Faustina hamamlarına ölümünün ardından  adı verilmiştir.
KAİKOS : Bakır çayın antik çağdaki ismidir.
GYMNASIUM : Roma hamamının spor antrenman yapıldığı bölümdür.
CALDARIUM : Roma hamamında sıcak su ve havuzlarının bulunduğu sıcak kısımdır. Terleme bölümüdür.
PALAESTRA : Antik çağda olimpiyatlar esnasında veya diğer spor müsabakalarında müsabaka öncesi antrenman amacı ile toplandıkları ve beden eğitimi yaptıkları bölümdür.
HERMOS : Gediz nehrinin eski adıdır.
DİONYSOS : Oniki Olympos tanrısından biridir. Zeus ile Semele’nin oğludur. Şarap tanrısıdır. Şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil, sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder.  Ayni zamanda hem Roma hem de antik Yunan’da Bacchus (Bakhus) olarak ta bilinir.
( Kafkas asıllı halklardan Adigelerde Bakhsıma- Bakhsma isimli dünyanın ilk oluşumunu anlatan Bakhsıma wored – Bakhsıma şarkısı     vardır. Ayrıca Kafkas asıllı halklardan olan bugün konuşulmayan Ubıh dilinde  Bakhsema Hayat suyu demektir. 
PAKTALOS : Amasyalı Antik Anadolu coğrafyacı STRABON ; " Sardeis büyük bir kenttir. Burası Homeros’un Meionia’lılar dediği, Lydia’lıların krali ikametgahı idi. PAKTOLOS Nehri Tmolos dağından çıkar. Eski zamanlarda bu nehirde çok miktarda altın tozu bulunmuştu. Kroisos ve onun ecdadının zenginliğinin ününün buradan kaynaklandığı söylenir. Fakat şimdi yoktur. Paktalos ve halen Phriygios (Firigia) olarak adlandırılan Hyllos da Hermos’a dökülür.” Demektedir.   
Prof.CRAWFORD H. GREENEWALT :  Sayısız makale ve kitaplarıyla SARDES’i dünyaya ve bilim dünyasına tanıtan profesör 1959 yılından beri çalışmalarını sürdürmüş 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul GÜNAY tarafından, yaptığı unutulmaz hizmetlerden dolayı kendisine plaket takdim edilmiştir. Pfofesör Greenewalt ‘a 1800 lerde Sardes’ten ABD ye göç eden Musevilerin torunları tarafından oluşturulan vakıf tarafından sponsorluk yapılmıştır.  

KYBELE : Ana tanrıça Kybele; bereketi, verimliliği, canlılığı, doğayı, toprağı simgeler. Hem ana hem de bakiredir. Tüm tanrıların anası sayılır.Firigia  mitolojisinde kendisine genellikle dağ zirvelerinde tapılırdı.     Öz be öz Anadolu tanrıçası olan Kybele, Anadolu’da yapılan kazılarda ana tanrıça figürünün M.Ö. 6500 – 7000 lere kadar dayandığı ortaya çıkmıştır.
Kybele baş tanrıça, ilahe olarak Anadolu’dan Ortadoğu’ya   da taşınmış, Ortadoğu’daki ibadet yeri bugün Kıble olarak anılmaktadır. Bugün Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kabe tarafıdır.
 
 
ELEKTRON _ Electrium : Elektron ilk defa Paktolos çayı alüvyonlarından elde edilerek Gyges döneminde % 40 altın, % 60 gümüş katılarak elde edilen, basılmış ilk sikkelere verilen isimdir.
GUNNAR EKOLÖF : İsveçli ünlü şairdir. 1964 yılında Türkiye’ye yaptığı  gezilerde Sard harabeleri üzerinde kurulu SART beldesinde; 1965 yılında yayımladığı ünlü şiiri EMGİON PRENSİ İÇİN DİVAN’ı Sart beldesinde yazdı. 16 Mart 1968 de ölen şairin külleri vasiyeti gereğince Artemis  Tapınağı yakınlarındaki tarihi Sard  ırmağına savruldu.   
OLİVOS : Bölgede yıllardır bulunan zeytin ve zeytinyağından dolayı kullanılan isim,
TMOLOS :  SALİHLİ’deki Bozdağ’ın Lydia Devleti dönemindeki adıdır. Bir Lydia dağı olarak anılan TMOLOS (Bozdağ) Dionysos dininin kaynağı olarak ta gösterilir.
Dul kalınca, kendisine bir suçtan dolayı ceza olarak köle olarak satılan Herakles’i satın alan OMPHALE’nin kocasıdır.
Tmolos adlı bir Lydia kralı Bozdağ’da ava çıktığı bir gün su perisi Arripa ile karşılaşıp aşık olur. Ancak ölümsüz Arripa ile ölümlü kral Tmolos arasındaki aşk Lydia’da tapınağı da olan Artemis’i kızdırır .Ceza olarak Tmolos’un üstüne azgın bir boğa (bir rivayete göre azgın domuz) salar ve boğa boynuz darbeleriyle Tmolos’u öldürür. Tmolos’un oğlu babasını bu dağa gömer ve dağa babasının adını verir.         
Adige Aile Armaları için tıklayınız.